Zabıt Katibi Nedir, Nasıl Olunur?

Kiminin hayali, kiminin zorunluluğu, kiminin işsizlikten ötürü son çare olarak başvuru yaptığı, bir nevi devlet kapısına girmenin en kolay yolu olarak bakılan meslek gruplarından biridir. Geçmişten günümüze katiplik mesleği aynı amaca hizmet etmektedir.

Tarihin her döneminde işlevsel olan katiplik mesleği ile günümüze ışık olmuşlardır. Ve günümüzde de bu mesleği icra eden bir çok kişi vardır.

Katip Arapça kökenli bir kelime olup yazan, yazıcı manalarına gelmektedir. Günümüzde zabıt katibi; adli mahkemelerde, idare mahkemelerinde, seçim kurulunda, noterlerde, icra dairelerinde tüm kalem işlerini( dosya açmak, tüm yazışmaların takibini yapmak) yapan adli -idari personeldir.

zabıt katipliği nedir?

Zabıt Katibi Nasıl Olunur, Şartları Nelerdir?

Zabıt katibi olmak için Adalet Bakanlığı tarafından düzenlenen zabıt katipliği sınavında başarı gösterme şartı bulunmaktadır. Sınav, uygulamalı klavye ve sözlü sınav (mülakat) olmak üzere iki bölümden oluşur.

Sınava girebilmek için gereken şartlar ise şunlardır;

 • Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak,
 • En az lise mezunu olmak
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak
 • 35 yaşını doldurmamış olmak (sınava gireceğiniz yıl itibariyle yaş şartını sağlamış olmalısınız),
 • Kamu Personeli Seçme Sınavından 100 üzerinden 70 puan almak,
 • 657 numaralı Devlet Memurları Kanununda belirtilen suçlardan hüküm giymemiş olmak,
 • Askerlik yükümlülüğü bulunmamak; askerlik görevini tamamlamış, tecil ettirmiş ya da askerlik görevinden muaf olmak.
 • Bilgisayar ve Daktilografi derslerini aldığınız ve başarıyla tamamladığınızı gösteren resmi Meb onaylı sertifikasına sahip olmak.
 • Eğer Adalet Meslek Lisesi, Ticaret Meslek Lisesi Bilgisayar bölümü, diğer liselerin bilgisayar mezunu veya fakülte yüksek okulların bilgisayar, adalet bölümlerinden mezun iseniz sertifikaya gerek görülmemektedir .

Sınava girmek için gerekli şartları taşıyorsanız ve hayallerinizde bu mesleğe yer vermeye başladıysanız; yapmanız gereken Adalet Bakanlığınca açıklanacak zabıt katipliği sınavını beklemek olacaktır.

Sınav ilanı verildikten sonra Adalet Komisyonlarına veya mahalli C. Başsavcılıklarına başvuru yapılabilir. Verilen formların eksiksiz şekilde doldurulup, verilen süre zarfında teslim etmek gerekir. Sınava tek bir yerde başvuru yapılabilir. aynı şekilde hem kadrolu hem de sözleşmeli memur alımında da sadece biri tercih edilebilir.

Başvuru için gerekli belgeler:

a) Başvuru yerlerinde verilecek Başvuru Formu (Adalet komisyonlarından temin edilecektir),

b) Nüfus cüzdan fotokopisi,

c) Öğrenim belgesi ( diploma )

d) Alım yapılacak yılın KPSS sınav sonuç belgesi,

e) Son üç ay içinde çekilmiş iki adet vesikalık fotoğraf,

f) Bilgisayar veya daktilografi dersini başarıyla tamamladığını gösteren sertifika ya da yukarıda belirtilen okullardan mezun olduğuna dair belge,

g) Evli olan adayların eşlerinin iş durumlarına ilişkin dilekçe şeklinde beyan,

h) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliğinin 12 nci maddesine uygun olarak eksiksiz doldurulacak Arşiv Araştırması Formu (Adalet komisyonlarından temin edilecektir).

Belgeleri eksiksiz bir şekilde başvuru yapacağınız komisyona teslim etmeniz gerekmektedir.

Sınav Esnasında Nelere Dikkat Etmeliyiz?

Biraz sınav tecrübesi, birazda anlatılanlar ile size küçük bir tavsiye ile başlamak istiyorum sınavların nasıl yapılacağı konusuna. Çünkü heyecanla başlayan 3 dakikanın sonu hezimet olabilir. Heyecanın tetikleyeceği korku, ya yazamazsam düşünceleri baskın gelirse istediğimiz gibi yazamayabiliriz.

Sınav esnasında temel tekniklere dikkat etmeye başlamakta fayda var. Örneğin; dik duruş, ayaklar birbirine hizalı, kolların paralel olması gibi. Ayrıca sınav esnasında dağıtılan kağıtları rahatça görebileceğimiz bir yere koymak, yazımızı daha sağlıklı yazmamızı kolaylaştırabilir. Etraftan gelen seslere odaklanmadan, tamamen yazıya odaklanarak, ilk başta yavaş yavaş başlayarak ve sonradan hızlanırsak hem heyecanımızı bastırmış oluruz hem de ekrana bakma gereksinimini azaltmış oluruz.

Klavye sınavını geçmiş olmanın şartları ise;

 1. 3 dakikada en az 90 doğru kelime yazmış olmak
 2. Verilen metne sadık kalmaya çalışmak ve anlam bütünlüğünü bozmamak. Anlam bütünlüğünün bozulması sınavınızı geçersiz hale getirebilir.
 3. Yanlış yazılan kelime sayısı, doğru yazılan kelime sayısının maksimum %40 olmalıdır

Ancak unutulmamalıdır ki; hedefiniz sadece 90 doğru kelime sayısına ulaşmak değil, sakin bir şekilde ama en fazla doğru kelime yazmaya odaklanmaya çalışılmalıdır. Çünkü sözlü sınava(mülakata) en fazla doğrusu olandan en aza doğru sıralanarak, alınacak aday katının 3 katı kadar aday çağrılacaktır. Mülakatlar genellikle klavye sınavından bir hafta sonra yapılır. Mülakat(sözlü) sınavı kazanmış olmanın şartı ise en az 70 puan almaktır.

Sözlü sınav konuları ve puan dağılımları

 • ilgilinin atanacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgi(40 puan)
 • Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi (20 puan)
 • Genel kültür(20 puan)
 • Bir konuyu anlama ve ifade yeteneği(20 puan)

Tüm bunlar birlikte değerlendirildiğinde mülakatın sadece sorular bütünü olduğunu düşünebilirsiniz. Ancak mülakat esnasında dikkat etmeniz gereken belli başlı şeyler de var tabii. Mülakatlarda: dış görünüş,giyim, oturuş, konuşma tarzınız(diksiyon) gibi etkenler etkili olabiliyor.

Zabıt Katibi Ne İş Yapar, Görevleri Nelerdir?

Zabıt katiplerinin temel görevi, hukuk ve ceza muhakemeleri kanunları ile yönetmeliklerde öngörülen ve yazı işleri müdürlerinin verdiği işleri yapmaktır. Zabıt katiplerinin o kadar çok görev tanımı vardır ki, belki de en çok çalışan kamu personellerinden biridir diyebiliriz. Zabıt katiplerinin görevlerine şöyle bir bakacak olursak;

-İş bölümüne göre kendisine verilen işleri biriktirmeden zamanında yapmak.

– Dosyaları ve evrakı zamanında kaydetmek.

– Yargılaması devam eden dosyaları eksiksiz ve düzenli bir şekilde muhafaza etmek.

– Başkan, daire başkanı, üye, Cumhuriyet başsavcısı, Cumhuriyet başsavcıvekili ve Cumhuriyet savcısının uygun göreceği evrakın havalesini yapmak.

– Müzekkereleri yazarak, takip ve tekid işlemlerini yapmak.

– Duruşma ve keşif işlemlerinde hazır bulunarak tutanağı yazmak ve imzalamak.

– Cumhuriyet başsavcılığı işlemleri ile daire ara kararlarının gereğini yapmak.

– Karar ve tutanakları başkan, daire başkanı, üye, Cumhuriyet başsavcısı, Cumhuriyet başsavcıvekili ve Cumhuriyet savcısının bildirdiği şekilde dikkat ve itina ile yazarak imzalamak.

– Fizikî olarak bilirkişilere teslimi gereken dosyalarla ilgili işlemleri yapmak.

-Her türlü tebligat evrakını hazırlamak.

– Dosya incelenmesine nezaret etmek ve dosya inceleme tutanağını düzenlemek.

– Mevzuattan kaynaklanan veya başkan, daire başkanı, üye, Cumhuriyet başsavcısı, Cumhuriyet başsavcı vekili, Cumhuriyet savcısı ya da müdürün vereceği diğer görevleri yerine getirmek gibi birçok görevi vardır. (1)

Zabıt katiplerinin de hakimler gibi imzası olmazsa olmazıdır. Eğer ki karar veya tutanakta katibin imzası yoksa bozma sebebi sayılır. Çünkü katipler de hakimler gibi tarafsız olmak zorundadır. Ayrıca hakimlerin nasıl belli durumlarda reddi varsa zabıt katiplerinin de reddi mümkündür.

Zabıt Katipliği Maaşı Ne Kadar?

Mesleği icra etmeye başladıysak, maaşımızın ne kadar olacağı ile ilgili birçok soru sıralanmaya başlamıştır bile…

Yaptıkları işe kıyasla aldıkları maaş dengelenmese de her yıl enflasyon oranlarının açıklanmasıyla birlikte maaşlar da netlik kazanmaktadır. Ayrıca maaşlara ek olarak keşfe gidildiyse keşif ücreti de eklenmektedir.

On parmak Nasıl Öğrenilir?

On parmak yazmak özgüvenden çok fazlasıdır. Çünkü yazdıkça yazının içinde olacaksınız. Yazmak istediğiniz yazıya odaklanmanız yeter. Gerisi parmaklarınıza kalmış. Yeter ki metinle, klavye ile bütünleşin. Eğer ki yapacağınıza inanırsanız, bundan sonrası tekniklerle bu işi yoluna koymak olacaktır.

On Parmak Klavye Eğitiminde Teknikler Nelerdir?

On parmak klavye eğitimi için standart teknikler vardır. Özellikle temel duruş, elin konumlandırılması (klavye üzerinde bulunan, çıkıntılı şekilde olan harflere parmakların doğru yerleştirilmesi) ile başlamak, orta sertlikte klavye tercih ederek yazmaya geçebiliriz. Ve klavye ile bütünleşen parmaklarımız artık yazmaya hazır. Biraz zaman, biraz emek…

f-klavye

Ülkemizin Her Yerinde Ücretsiz Kurs İmkanları Var.


On parmak öğrenmek için Türkiye’nin her yerinde ücretsiz kurslar verilmektedir. Pandemi dolayısıyla ara verilen kurslara alternatif başka imkanlar var. İnternet ortamında on parmak klavye eğitimi alabileceğiniz çok güzel siteler var, bilgisayarınıza indirebileceğiniz programla on parmak klavye eğitiminizi rahatlıkla tamamlayabilirsiniz.

Harflerin dizilimini öğrendikten sonra metinler üzerinde çalışmalar yaparak yazma becerinizi arttırabilirsiniz. Hemen hızlanmayı beklemeyin. Sabırla devam ederseniz yolun sonunda başarmış olacaksınız.

Neden “F” Klavye

F klavye adını klavyenin sol tarafında bulunan “F” harfinden alır. F klavye kullanımı uzun bilimsel araştırmalar sonucu ortaya çıkmıştır. F klavyenin mucidi İhsan Sıktı Yener’dir. Yener 1945 yılında başladığı çalışmalarını 1955 yılında sonlandırmış ve günümüzde kamu kurumlarında kullanımı zorunluluk haline gelmiştir.

Çünkü Türkçe’de çok sık kullanılan seslerin karşılığı olan harflerin “F klavye”de kolay ulaşabileceğiniz şekilde dizayn edildiği, Türkçe’deki harflerin kullanılma oranları, ünlü-ünsüz ses ilişkileri, hece ve söz yapısı, parmakların kuvvet, yetenek ve işlekliği değerlendirilerek ortaya çıkan ‘F klavye’ bu özellikleri bakımından Q klavyeye nazaran çok daha uygundur. Ayrıca Q klavye İngilizce tasarlandığından dolayı Türkçe’ye uyum sağlamaz. Bir ele daha fazla yük bindiği için hem daha fazla yorgunluk olur, hem de istenilen verim olmaz.

Zabıt Katipliği Sınavında On Parmak Klavye Kullanımı Neden Önemli?

On parmak klavye kullanımı denilince akla ilk gelen mesleklerden biri zabıt katipliğidir. Bu mesleğe girişte uygulama sınavında sizi öne geçirecek olan yazma hızınız etkili olacaktır. Bu nedenle on parmak klavye kullanımı ile daha hızlı, daha verimli bir zaman dilimi oluşacaktır. Çünkü on parmak yazmakla ekrana bakma zorunluğu hissetmeyecek, zamanla çok hızlı ve az hata ile yazmaya başlayacak, gözleriniz ve elleriniz daha az yorulacağı için yazma süreniz uzayacak ve dolayısıyla daha fazla üretmiş olacaksınız. Bu şekilde değerlendirdiğimizde 3 dakikalık zaman diliminde ve doğru tekniklerle desteklenerek; hatasız ve doğru sayısı fazla bir şekilde yazınızı tamamlamış olacaksınız.

Ve sonuç olarak;

Bilgisayar kullanımında hız kazanmak, bilgi ve teknolojinin açtığı dünyada yer almak istiyorsanız; kendinizi sınırlandırmayın. On parmak klavye kullanımı ile, hangi tuşun nerede olduğunu bularak meşgul olmak yerine yazmanın keyifli dünyasında yer alın. Hız kazandıkça daha da seveceksiniz. Çünkü klavyede hız kazanmak size öz güven verecek ve meslek hayatınızda olsun, girdiğiniz sınavlarda olsun sizi hep önde götürecektir.

1.Bölge Adliye Ve Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri İle Cumhuriyet Başsavcılıkları İdarî Ve Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmelik (2015, 6 Ağustos). Resmi Gazete (Sayı: 29437) Erişim Adresi: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/08/20150806-3.html

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir